Nationaal Consortium
Zon op Water

Drijvende zonneparken is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is dat we in Nederland tegen de grenzen van beschikbaar en geschikt land voor zonneparken gaan aanlopen. Het benutten van wateroppervlak voor drijvende zonneparken is essentieel voor de Nederlandse energietransitie! Om dit potentieel ook daadwerkelijk te ontsluiten is een goede samenwerking en het delen van kennis en kunde cruciaal.

Het Nationaal Consortium Zon op Water is een initiatief van Rijkswaterstaat en SEAC. Via dit platform werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in concrete projecten. Het consortium telt nu meer dan 30 leden en staat onder leiding van SEAC. Partners in het consortium zijn:

Heeft u interesse om ook lid te worden van Nationaal Consortium Zon op Water? Vul ons contactformulier in, we nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Doelen van het consortium:

Het platform Nationaal Consortium Zon op Water streeft er naar:

  • Nederland tot een van de leidende landen in de wereld te maken met betrekking tot drijvende zonneparken
  • Het kennisniveau in Nederland omtrent drijvende zonneparken tot een hoog niveau te brengen: kennis opbouwen en kennis delen.
  • Realisatie van drijvende zonneparken in Nederland te stimuleren (doel 2 GWp drijvend in 2023).
  • De impact van drijvende zonneparken op de omgeving en het milieu te minimaliseren.
  • In Nederland voorop te lopen qua innovatie voor drijvende PV systemen.

De pilot op de Maasvlakte (Slufter)

Eén van onze projecten is een pilotstudie van drijvende zonneparken op De Slufter op de Maasvlakte. In 2017 hebben we in dit project vier systemen van circa 50 kWp elk opgebouwd volgens vier verschillende ontwerpen. Deelnemende bedrijven zijn: Sunfloat, Sunprojects/Floating Solar, Wattco/Profloating en Texel4trading. Inmiddels is de meetfase begonnen.

De Slufter is een 200 hectare groot baggerdepot en is geclassificeerd als een golfslagcategorie 2 locatie (golfhoogtes tot 1 meter). De Slufter staat onder gezamenlijk beheer van Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Bij een succesvolle pilot zal daarna een groot deel van de Slufter beschikbaar komen voor de aanleg van een drijvend zonnepark van circa 100 MWp.

Doel van deze pilot is onder meer:

  • Het aantonen van de haalbaarheid van drijvende zonneparken op een golfslagcategorie 2 locatie
  • Het opbrengstmodel voor de vier concepten bepalen, ook in vergelijking tot de opbrengst op land
  • De dynamische krachten op de systemen in kaart brengen
  • Het optimaliseren van de concepten