Solar@Sea

Solar@Sea is een TKI project dat begin 2018 gestart is onder leiding van Wim Soppe van ECN. Doel is een initiële haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor drijvende PV op zee. Het betreft drijvende, flexibele lichtgewicht dunne film PV modules die als een luchtbed in zee kunnen drijven en via kabels en boeien op hun plaats worden gehouden. De drijvende dragers moeten zo ontworpen worden dat er een goed thermisch contact tussen het zeewater en de PV module is, om de temperatuur van de PV modules laag te houden t.b.v. optimale energieopbrengst. Deze drijvende “PV- netten” kunnen gekoppeld worden aan bestaande offshore constructies als windmolenparken, olieplatforms en kunstmatige eilanden, maar kunnen ook op kust- en binnenwateren worden toegepast. Ook daar waar energiecentrales aan de kust staan kan bezien worden of koppeling mogelijk is aan de voor deze partijen aangelegde energie-infrastructuur.

In Solar@Sea willen we de belangrijkste fundamentele vraagstukken m.b.t. deze toepassingen adresseren en het project beweegt zich zodoende op Technology Readiness Level (TRL) 1-4.