Nieuwsberichten

Derde symposium

Op 14 Juni 2018 hield het Nationaal Consortium Zon op Water zijn derde symposium. Gastheer was deze keer STOWA. De locatie, de Observant in Amersfoort, was fraai gekozen. Sprekers waren onder andere Pieter Siekman, kartrekker van de realisatie van het grootste drijvende zonnepark van Nederland, in de Lingewaard, Jan Fokke Meirink (KNMI) over weeronderzoek in relatie tot Zon op Water en Michel Chatelin over de juridische aspecten van het realiseren van drijvende zonneparken. Sibren Loos (Deltares) gaf een lezing over de bijna voltooide vergunbaarheidsstudie.

Wim Soppe (ECN) en Allard van Hoeken lichtten allebei een hoekje van de sluier op omtrent hun projecten, die zich richten op het mogelijk maken van drijvende zonneparken op zee.

Bouw van een zonvolgende drijvend PV systeem door SunProjects.

Tweede Symposium

Op 14 december 2017 hield het Nationaal Consortium Zon op Water zijn tweede symposium. Deze keer vond het symposium plaats op de High Tech Campus in Eindhoven en was SEAC de gastheer. Sprekers waren onder andere Jaap Baarsma, voorzitter van Holland Solar en Simon Kamerbeek van Alliander.

Eén van de projecten onder regie van het Nationaal Consortium Zon op Water is de zogenaamde vergunbaarheidsstudie. Rick Wortelboer van Deltares gaf een overzicht van alle aspecten die te maken hebben met vergunningverlening voor drijvende zonneparken. De vergunbaarheidsstudie zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 beschikbaar zijn.

Een ander project is de pilotstudie op De Slufter Maasvlakte. Dit is een zeer uitdagende locatie voor drijvende zonne-energie systemen aangezien er golven boven de 1 meter kunnen voorkomen. Inmiddels is de bouwfase voor deze pilot afgerond en start in 2018 de meetfase.

Nationaal Consortium Zon op Water: eerste symposium

Donderdag 8 juni organiseerde SEAC het eerste symposium voor leden van het Nationaal Consortium Zon op Water. Vijftig deelnemers kwamen bij elkaar om te luisteren naar de presentaties en te praten over de uitdagingen van drijvende zonne-energie systemen. Gastheer Eneco stelde voor deze bijeenkomst het fraaie auditorium in het Eneco World kantoor ter beschikking. Leveranciers Wattco/Profloating, Sunprojects/Floating Solar, Texel4trading en Sunfloat gaven op de bijeenkomst een update van de technische ontwikkelingen. De bouw van de ruig water pilots op De Slufter Maasvlakte is ondertussen in volle gang. De belangstelling voor drijvende zonneparken neemt momenteel enorm toe, de 100 MWp grens is al gepasseerd!