INNOZOWA

INNOZOWA staat voor Innovatieve Zon-PV op Water. Het is een project van Waterschap Rivierenland samen met TU Delft, Blue21 en Hakkers. Het project richt zich op het ontwerp van een flexibel concept voor drijvende zonneparken, dusdanig dat tegelijkertijd aan twee voorwaarden kan worden voldaan:

  • Het creëren van meerwaarde voor de ecologie
  • Het effectief faciliteren van onderhoudswerkzaamheden zoals het maaien van de waterplanten.