Informatie & Pers

Op deze plek vindt u informatie over het Nationaal Consortium Zon op Water en zijn activiteiten, in de vorm van ‘veel gestelde vragen’, presentaties en afbeeldingen. Deze informatie kunt u downloaden voor gebruik in uw publicaties. Daar waar de foto de naam van de fotograaf, auteur en/of copyright wordt vermeldt, dient u deze vermelding over te nemen.

Veelgestelde vragen

Waar komt het getal van 2000 hectare in 2023 vandaan?

Dit is een optelsom van de drijvende zonneparken die al in de SDE+ pijplijn zitten en de wateroppervlakten die door leden van het consortium beoogd zijn om binnen 5 jaar beschikbaar te stellen.

Hoeveel vermogen kan er geïnstalleerd worden op 2000 hectare water?

Het precieze getal hangt o.a. af van de gekozen paneel-oriëntatie en de aanleg van looppaden voor onderhoud. Bij een oost-west opstelling wordt ongeveer 1 MWp per hectare bereikt.

Wanneer wordt de hele Slufter op de Maasvlakte vol gelegd met zonnepanelen?

Dat is nog niet precies bekend. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf hebben het stellige voornemen om een drijvend zonnepark op de Slufter te realiseren, maar ze wachten nu eerst de resultaten van de pilotstudie af.

Hoeveel huishoudens kunnen van elektriciteit voorzien worden met het drijvend zonnepark op de Slufter?

Als er straks 100 MWp vermogen geïnstalleerd wordt, kan daarmee 90 GWh/jaar opgewekt worden, genoeg stroom voor ongeveer 25.000 huishoudens.

Afbeeldingen