Wiep Folkerts (SEAC): “Ik verwacht dat in Nederland de komende jaren drijvende zonneparken de sterkst groeiende toepassing van zonne-energie zal zijn”

Rik Jonker (Rijkswaterstaat): “Drijvende zonneparken bieden Rijkswaterstaat een geweldige kans om een bijdrage te leveren aan de Energietransitie. Nu kunnen ook onze wateren ingezet worden voor energiewinning!”

Nationaal Consortium
Zon op Water

Het Nationaal Consortium Zon op Water is een samenwerkingsverband van meer dan 35 partijen in Nederland. De missie van het consortium is om drijvende zonne-energie tot een groot Nederlands succes te maken.

Bijvoorbeeld door te helpen 2 GWp drijvende PV systemen te realiseren in Nederland in de periode tussen 2017 en 2023. Maar ook door het Nederlandse kennisniveau en de Nederlandse bedrijven in deze markt een impuls geven. Daarbij hoort ook het opbouwen van een goede exportpositie.

Het consortium staat onder leiding van SEAC. Partners in het consortium zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Waarom lid worden van het Nationaal Consortium Zon op Water

  • U wordt lid van het Nederlandse netwerk van bedrijven en  organisaties die werken aan drijvende zonneparken
  • U wordt uitgenodigd voor symposia en netwerkbijeenkomsten van Zon op Water
  • U kunt meedoen met nieuwe initiatieven, zoals nieuwe innovatieprojecten
  • U hebt toegang tot de Zon op Water ledensite met informatie over marktontwikkelingen, techniek en kosten