Derde symposium

Op 14 Juni 2018 hield het Nationaal Consortium Zon op Water zijn derde symposium. Gastheer was deze keer STOWA. De locatie, de Observant in Amersfoort, was fraai gekozen. Sprekers waren onder andere Pieter Siekman, kartrekker van de realisatie van het grootste drijvende zonnepark van Nederland, in de Lingewaard, Jan Fokke Meirink (KNMI) over weeronderzoek in relatie tot Zon op Water en Michel Chatelin over de juridische aspecten van het realiseren van drijvende zonneparken. Sibren Loos (Deltares) gaf een lezing over de bijna voltooide vergunbaarheidsstudie.

Wim Soppe (ECN) en Allard van Hoeken lichtten allebei een hoekje van de sluier op omtrent hun projecten, die zich richten op het mogelijk maken van drijvende zonneparken op zee.