Studie business cases en bankability

In 2018 zal een studie gestart worden naar de business cases voor drijvende PV parken. Opbrengstgegevens uit de pilotstudie worden hiervoor gebruikt. Een groep deskundigen zal feedback geven op de business cases.