Artikelen door intr_admin

Vergunbaarheidsstudie

Het project vergunbaarheidsstudie heeft als doelstelling om alle criteria en afwegingen voor vergunningverlening voor drijvende zonneparken in kaart te brengen en te komen tot een uniforme benadering door alle betrokken overheden (beoordelingskader). Op deze manier ontstaat voor projectontwikkelaars een helder en eenduidig stappenplan om een vergunning voor een drijvend zonnepark te verkrijgen. Het is daarbij […]

Pilotstudie op de Slufter Maasvlakte

Deze pilotstudie bestaat uit de bouw van 4 verschillende ontwerpen van drijvende PV systemen door 4 leveranciers: Texel4Trading, SunProjects/Floating Solar, Wattco/Profloating en Sunfloat. Het project wordt geleid door SEAC. De doelen zijn: Het aantonen van de haalbaarheid van drijvende zonneparken op een golfslagcategorie 2 locatie Het opbrengstmodel voor de vier concepten bepalen, ook in vergelijking […]

Studie business cases en bankability

In 2018 zal een studie gestart worden naar de business cases voor drijvende PV parken. Opbrengstgegevens uit de pilotstudie worden hiervoor gebruikt. Een groep deskundigen zal feedback geven op de business cases.

Project Unisun Energy

Unisun Energy is een samenwerking aangegaan met het Koreaanse bedrijf NEMO. In 2018 bouwt dit consortium ook een pilot van circa 50 kWp op de Slufter Maasvlakte. SEAC zal dit systeem op dezelfde wijze bemeten en analyseren als voor de reeds lopende pilot. Ook het Unisun Energy-NEMO systeem wordt door Marin op dezelfde wijze beoordeeld.

Solar@Sea

Solar@Sea is een TKI project dat begin 2018 gestart is onder leiding van Wim Soppe van ECN. Doel is een initiële haalbaarheidsstudie van een nieuw concept voor drijvende PV op zee. Het betreft drijvende, flexibele lichtgewicht dunne film PV modules die als een luchtbed in zee kunnen drijven en via kabels en boeien op hun […]

INNOZOWA

INNOZOWA staat voor Innovatieve Zon-PV op Water. Het is een project van Waterschap Rivierenland samen met TU Delft, Blue21 en Hakkers. Het project richt zich op het ontwerp van een flexibel concept voor drijvende zonneparken, dusdanig dat tegelijkertijd aan twee voorwaarden kan worden voldaan: Het creëren van meerwaarde voor de ecologie Het effectief faciliteren van […]

SUBSOL

SUBSOL staat voor Submerged Solar en is gestart in 2016. Het is een TKI project onder leiding van Sunfloat met als partners ECN, MARIN, Femtogrid en EnTranCe. Doelstelling is het ontwikkelen en demonstreren van een drijvend PV concept dat niet gevoelig is voor golven. Dit kan bereikt worden door de drijvers submerged te positioneren. Het […]

ZonOpZee-CSeaLand

Het project ZonOpZee-CSeaLand staat onder leiding van Allard van Hoeken van het bedrijf Oceans of Energy. Het project beoogt de eerst drijvende zonnefarm op zee te bouwen. Het project is gestart in 2018 met als partners ECN, TNO, MARIN, TAQA en Universiteit Utrecht.

Save the date: Symposium 14 juni 2018

op 14 juni 2018 organiseren SEAC en STOWA het derde symposium Zon op Water. De lokatie is dit keer De Observant in Amersfoort. Het is alleen toegankelijk voor genodigden en uiteraard alle leden van het Nationaal Consortium Zon op Water. Reserveer de datum alvast in uw agenda, we hopen u graag te ontmoeten. De Observant Stadhuisplein […]

Tweede Symposium

Op 14 december 2017 hield het Nationaal Consortium Zon op Water zijn tweede symposium. Deze keer vond het symposium plaats op de High Tech Campus in Eindhoven en was SEAC de gastheer. Sprekers waren onder andere Jaap Baarsma, voorzitter van Holland Solar en Simon Kamerbeek van Alliander.   Eén van de projecten onder regie van […]